Skip links

‘ไก่แจ้ support’ ส่งต่อข้าวสารให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารและอีกหลายๆ อาชีพ จึงทำให้ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์ “ไก่แจ้” เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการมุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในหลายกลุ่ม

‘ไก่แจ้ support’ ส่งต่อข้าวสารให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

ทางองค์กรจึงได้มอบข้าวสารในโครงการ “ข้าวไก่แจ้ Support ปี2” แก่บุคลากรทางการแพทย์ใน 10 โรงพยาบาล ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ฯลฯ และล่าสุดได้ดำเนินโครงการให้กับอีก 6 มูลนิธิ แบ่งเบาภาระขององค์กรที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์

‘ไก่แจ้ support’ ส่งต่อข้าวสารให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

“ข้าวตราไก่แจ้มีการทำซีเอสอาร์มาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 แต่ความที่อยากทำให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ใน 2 ปีที่ผ่านมาจึงเปิดโครงการ ‘ไก่แจ้ Support’ เพื่อช่วยเหลือและทำในเรื่องซีเอสอาร์ให้กับคนภายนอก โดยเริ่มขึ้นในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งในช่วงแรก ๆ ในโรงพยาบาลเกิดการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้าวตราไก่แจ้ ซึ่งอยู่ในธุรกิจข้าวสารมองว่าน่าจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับทุกที่ จึงมอบข้าวสารให้กับ 10 โรงพยาบาล โดยได้รับผลตอบรับที่ดี เพราะเงินที่เหลือจากการไม่ต้องซื้อข้าวสาร สามารถนำไปใช้ชื้ออุปกรณ์การแพทย์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ที่ขณะนั้นกำลังขาดแคลนได้”

‘ไก่แจ้ support’ ส่งต่อข้าวสารให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19

โดยอีกหนึ่งเสียงที่ตอบรับจากตัวแทนทั้ง 6 มูลนิธิ คือ มูลธิกระจกเงา ซึ่งคุณวีราภรณ์ ประสบรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน ได้ชี้แจงว่าทางมูลนิธิจะนำข้าวสารไปใช้ในโครงการอาสาบ้านเยี่ยม ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ซึ่งไม่ได้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยตรง แต่ดูแลผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ไปเยี่ยมเยียนเพื่อเยียวยา และดูแลเขาให้เขารู้ว่าเขามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่จะอยู่เคียงข้างกับเขา เราเปิดรับข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ยารักษาโรค อีกทั้งอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง แล้วเอาไปเยี่ยมตามบ้าน ฉะนั้นอาหารและของอุปโภคบริโภคที่ได้รับมาก็จะถูกส่งต่อ แก่ผู้ที่รอรับการช่วยเหลือประมาณ 1,000 กว่าครอบครัวทั่วประเทศ

Shares