Skip links

ดำดิ่งสู่ความเงียบ กับนิทรรศการสีน้ำและภาพถ่าย ‘Silent Dialogue’

‘Silent Dialogue’ Inner minds, outer souls

through watercolor and photography 

นิทรรศการที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสร้างสรรค์ของศิลปิน นาวิน ตันธนะเดชา และ ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์
ศิลปินอิสระที่สนใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับใจตัวเอง

ดำดิ่งสู่ความเงียบ กับนิทรรศการสีน้ำและภาพถ่าย ‘Silent Dialogue’

นาวินเป็นครูศิลปะและศิลปินสีน้ำอิสระที่เชื่อว่าศิลปะและธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาใจได้ จากการทดลองศึกษาทำงานร่วมกับสื่อสีน้ำ เขาค้นพบว่าคุณสมบัติของสื่อสีน้ำช่วยบันทึกตัวตนและกระตุ้นการตระหนักรู้ในตัวเองของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ประสบการณ์นี้เองได้มอบความผ่อนคลายและอิสรภาพในการเลือกทางเดินชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนของเขา ขณะเดียวกัน การเดินทางนี้ได้หล่อหลอมความเชื่อในคุณค่าของปัจเจก ซึ่งเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสแลกเปลี่ยน ชื่นชม และสนับสนุนบรรยากาศของการรู้คุณค่าในตัวเองเหล่านี้แก่ผู้อื่นที่ผ่านพบด้วย

ส่วน ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ เป็นนักวางแผนเมืองและนักวิจัย ผู้มีการถ่ายภาพเป็นการเล่นที่จริงจัง ภาพถ่ายของว่านมักเป็นการถ่ายทอดความคล้ายและความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก การเลือก
ไปจนถึงการจัดเรียงภาพของว่านเกิดจากความตั้งใจให้ภาพมีการสื่อสารต่อกันและกัน ทั้งในทางการมองเห็น
ทั้งในเชิงความหมาย ก่อให้เกิดเป็นความความสงบสงัดที่ปล่อยให้ความคิดและการตีความหลุดลอยอย่างเป็นอิสระ

ดำดิ่งสู่ความเงียบ กับนิทรรศการสีน้ำและภาพถ่าย ‘Silent Dialogue’
ผลงานภาพถ่ายโดย ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์

ทั้ง 2 ศิลปินทำงานสอดประสานกัน โดยว่านได้นำเสนอความประทับใจในสภาวะชั่วคราวของความจริงทางธรรมชาติผ่านการถ่ายภาพ ขณะที่นาวินนำเสนอสุนทรียะอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านสารสี น้ำ และกระดาษ ก่อให้เกิดผลงานจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสร้างสรรค์ของทั้งคู่ ที่มีชื่อว่า ‘บทสนทนาในความเงียบ’ กระตุ้นสภาวะความสงบในใจเพื่อพิจารณา
ความพิเศษในตัวตนของเราไปพร้อมกัน 

นิทรรศการนี้ ตั้งใจถ่ายทอดโดยแกลเลอรี่คลื่นลูกใหม่ใจกลางเมืองอย่าง ‘สารัตถะ’ พื้นที่ที่รวบรวมงานศิลปะ งานสิ่งพิมพ์ของศิลปินและนักออกแบบหน้าใหม่ ซึ่งได้รับการคัดสรร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล ก่อตั้งโดย พัทธมน นิศาบดี
นักออกแบบภาพ กับประสบการณ์งานออกแบบกว่าสิบปี ผู้ซึ่งไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ต่อยอดโลกสองมิติของเธอ
ให้กลายเป็นงานในมิติใหม่ๆ

ดำดิ่งสู่ความเงียบ กับนิทรรศการสีน้ำและภาพถ่าย ‘Silent Dialogue’
ดำดิ่งสู่ความเงียบ กับนิทรรศการสีน้ำและภาพถ่าย ‘Silent Dialogue’

นิทรรศการ ‘Silent Dialogue’ Inner minds, outer souls through watercolor and photography

โดย นาวิน ตันธนะเดชา และ ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์

Date : 7 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564

Time : 10.00 – 19.00 น.

Place : สารัตถะ สเปซ โรงแรม รีโน ซอยเกษมสันต์ 1 (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 1)

* ช่วงเวลาทำการภายใต้มาตราการควบคุมการระบาดโควิด 19 : เปิดให้เข้าชมผ่านระบบการจองเข้าชมแบบส่วนตัวเท่านั้น ออฟฟิศสารัตถะเปิดทำการวัน อังคาร,พุธ,ศุกร์,เสาร์ และ อาทิตย์

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โควิด 19 เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้เข้าชม แนะนำให้จองเข้าชมแบบส่วนตัวผ่าน www.saratta.space/RSVP เพื่อสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 

Website : www.saratta.space

Facebook : Saratta.space

#SarattaxNawinWan #Saratta #Sarattaspace

Shares