Skip links

Tag: คนกอง

คุยกับ 'เทพ - Theplocation' ถึงอาชีพ / โลเคชั่น / ความหวัง และกรุงเทพฯ

คุยกับ ‘เทพ – Theplocation’ ถึงอาชีพ / โลเคชั่น / ความหวัง และกรุงเทพฯ

ผลผลิตของการทำอาชีพคนทำโลเคชั่นมากว่าครึ่งชีวิตของ ‘เทพ – ธัญญเทพ สุวรรณมงคล’ ถูกบันทึกไว้ในเพจ Theplocation ราวกับเป็นการ
ทริบิวต์ให้กับสถานที่ รวมถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมันทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต เป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเคยมีสถานที่บางแห่งอยู่ บางแห่งไม่อยู่แล้ว บางแห่งกำลังจะหายไป และมันสะท้อนความเป็นไปของเมืองที่ชื่อว่า ‘กรุงเทพฯ’ แห่งนี้ได้ดี