Skip links

Tag: ต้นไม้ในบ้าน

Grab Grow Green: ร้านต้นไม้ที่พร้อมส่งพื้นที่สีเขียวถึงประตูบ้านคุณ

Grab Grow Green: ร้านต้นไม้ที่พร้อมส่งพื้นที่สีเขียวถึงประตูบ้านคุณ

เป็นไปได้ว่าไวรัสที่ระบาดไปทั่วโลก เป็นตัวแปรบังคับให้เราต้องอยู่กับบ้านมากขึ้น ตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ไหนนานๆ เข้า ก็ย่อมอยากสร้างความรู้สึก ‘เป็นส่วนหนึ่ง’ ของพื้นที่นั้น ให้บริเวณนั้นน่าอยู่และอบอุ่นมากที่สุด ยามที่ออกไปหาธรรมชาติไม่ได้ การนำธรรมชาติเข้ามาใกล้ถึงในบ้าน อาจเป็นอีกหนึ่งหนทางที่พอจะช่วยบำบัดให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างจากธรรมชาติมากนัก