Skip links

Tag: สวนมะพร้าว

Young Folk Going Back to Root - การกลับบ้านมาทำสวนมะพร้าวของ โคโค่ คาวบอย (Coco Cowboy)

Young Folk Going Back to Root – การกลับบ้านมาทำสวนมะพร้าวของ โคโค่ คาวบอย (Coco Cowboy)

เรายืนมองแถวต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่ในพื้นที่สวนสุดลูกหูลูกตา ระหว่างเดินเตร็ดเตร่รอรถเจ้าของสวนมะพร้าวมารับ จากการนัดหมายขอเข้ามาเที่ยวสวนมะพร้าวแห่งนี้