Skip links

Tag: Chiang Dao

'เมืองคองโฮมสเตย์' หนีเมืองกรุงฯ มาฟอกปอดที่ชุมชนลับกลางหุบเขาในเชียงใหม่

‘เมืองคองโฮมสเตย์’ หนีเมืองกรุงฯ มาฟอกปอดที่ชุมชนลับกลางหุบเขาในเชียงใหม่

หลังจากตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่ เราคิดพิกัดแรกขึ้นมาได้ทันทีว่าอยากไปเมืองคองโฮมสเตย์ ที่พักเล็กๆ ในเมืองคองที่มีเจ้าของเป็นอ้ายหนุ่มเจียงใหม่แต๊ๆ ชื่อ ‘อ้ายด่อง’ เรารู้จักกับอ้ายด่องหลายปีมาแล้ว ตั้งแต่ทำโฮมสเตย์ใหม่ๆ