Skip links

Tag: MaikoPlus

คุยกับ 2 ผู้บริหารเจนฯ ใหม่แห่ง CLP Living และ สีสด บาย บานาน่าลีฟ ที่อยากเห็นคนไทยรู้จัก 'ข้าว' มากขึ้นกว่าเดิม

คุยกับ 2 ผู้บริหารเจนฯ ใหม่แห่ง CLP Living และ สีสด บาย บานาน่าลีฟ ที่อยากเห็นคนไทยรู้จัก ‘ข้าว’ มากขึ้นกว่าเดิม

ในน้ำมีปลาหรือเปล่าไม่รู้ ขอแค่ให้ในนาและในจานข้าวของเรามีข้าว เท่านั้นก็น่าจะเป็นความสุขใจของคนไทยอย่างเราที่ผูกพันกับการกินข้าวกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก