Skip links

‘เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง’ ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล

ผลงานชุด The Things That Take Us Apart II นิทรรศการที่เป็นผลลัพธ์จากส่วนผสมระหว่างการทดลองเชิงความสัมพันธ์เหมือนงานยุคต้นๆ ของ ธาดา เฮงทรัพย์กูล เข้ากับการลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำการวิจัยผลงานในชุดก่อนหน้านี้

'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล

โดยธาดาได้รวบรวมงานชุดนี้ขณะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน (ช่วงเดือนตุลาคม ปี 2559) เขาได้ทำความรู้จักพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสำรวจพื้นที่ความทรงจำหรือคำบอกเล่าของคนในท้องถิ่น

จากข้อมูลเหล่านี้ธาดาได้พบว่ามีสถานบันเทิงมากมายในจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างด้วยเหตุผลหลายปัจจัย ทั้งปัญหาการเมืองท้องถิ่น การถดถอยทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา แต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่บางแห่งที่ยังคงเปิดบริการให้ผู้คนได้มาปลดเปลื้องอารมณ์ด้วยการเต้นลีลาศ

'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล
'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล

“การเต้นรำนั้น ให้มองคู่เต้นเป็นดั่งกระจกเงาสะท้อนตัวเรา”

การเต้นรำเป็นเหมือนความสัมพันธ์ มันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหนึ่งคนขึ้นไป ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นระหว่าง ‘มนุษย์กับมนุษย์’ หรือ ‘มนุษย์กับพื้นที่’ ผลงานชุดนี้ธาดาได้ชวนคนแปลกหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง

ธาดาได้ประกาศเชิญชวนผู้คนในหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้สมัครใจมาทดสอบความเป็นไปได้ในฟลอร์เต้นรำ

'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล

ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมงที่บันทึกภาพถ่าย ในพื้นที่นั้นมีคนแปลกหน้า 8 คน
ต่างกันด้วยที่มา เพศสภาพ รูปลักษณ์ภายนอก
ได้มาทำความรู้จักกัน

ด้วยเงื่อนไขที่คนเหล่านั้นจะต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ใด
จะทำหรือไม่ทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้

บ้างเต้นรำ
บ้างรับประทานอาหาร
พูดคุย อ่านหนังสือ
เลียนแบบท่วงท่าของสัตว์
แสร้งทำเหมือนตัวเองเป็นกระจก
ฯลฯ

'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล
'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล

ท่วงท่าต่างๆ ปราศจากการควบคุมหรือเขียนบท โดยศิลปินทำหน้าที่เป็นเพียงผู้เฝ้ามองและบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นออกมาเป็นภาพถ่าย

การทำแบบนี้คงเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากทุกคนใส่เสื้อผ้า ฉะนั้นเสื้อผ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องมือป้องกันความกระอักกระอ่วนระหว่างคนแปลกหน้า ทั้งยังเป็นเครื่องมือบอกสถานะ ตัวตน ความเหมาะสม หรือแม้กระทั้งความรู้สึก

'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล
'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล

“เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง”

นิทรรศการนี้ The thing that take us apart II จัดแสดงภาพถ่ายคัดสรรที่เพิ่มเติมจากครั้งแรก และกิจกรรมสาธาระณะที่จะมอบประสบการณ์อันกระอักกระอ่วนและเต็มไปด้วยคำถามเหล่านี้

ศิลปิน : ธาดา เฮงทรัพย์กูล
ภัณฑารักษ์ : กิตติมา จารีประสิทธิ์
สถานที่ CU Art4C กรุงเทพฯ

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (จัดแสดงทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

'เมื่อร่างกายเปลือยเปล่า เราจึงเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง' ผลงานภาพถ่าย โดย ธาดา เฮงทรัพย์กูล

กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยศิลปิน และลีลาศสำหรับงานนิทรรศการ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*นิทรรศการ The things that take us apart จัดข้ึนครั้งแรกท่ีgallery Seascape เชียงใหม่ เมื่อปี 2560

Shares