Skip links

VESPA PLAY OBJECTS สนามเด็กเล่นที่อยากชวนผู้ใหญ่ไปเล่นด้วย

VESPA PLAY OBJECTS สนามเด็กเล่นที่อยากชวนผู้ใหญ่ไปเล่นด้วย

โปรเจกต์ “VESPA PLAY OBJECTS” หรือเรียกง่ายๆ ว่าสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ที่ช่วยเติมพลังชีวิตใหม่ให้กับสถานที่ว่างเปล่าและถูกมองเคยข้ามในกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดผู้คนให้มาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง แม้ว่ากรุงเทพฯ จะเป็นมหานครที่มีสิ่งสวยงามต่างๆ มากมาย แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ขาดการดูแลถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรม โดย “เวสป้า” เห็นว่าสถานที่เหล่านี้ยังมีศักยภาพซ่อนอยู่ จึงได้พัฒนาโปรเจกต์ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนสถานที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

VESPA PLAY OBJECTS สนามเด็กเล่นที่อยากชวนผู้ใหญ่ไปเล่นด้วย

โดยได้ร่วมมือกับ Imaginary Objects สตูดิโอผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การสร้างผลงานทางศิลปะชิ้นเล็กจนถึงการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ร่วมสร้างชีวิตให้กับสถานที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง เพื่อสาธารณประโยชน์ของเด็กและคนทุกเพศทุกวัย โดยวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ระยะยาวเพื่อปรับภูมิทัศน์ของชุมชนหรือพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ที่ยังขาดการดูแล

VESPA PLAY OBJECTS สนามเด็กเล่นที่อยากชวนผู้ใหญ่ไปเล่นด้วย

นอกจากนี้ยังคิดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น ชิงช้าและที่นั่งถูกผลิตขึ้นจากยางเก่าของสกู๊ตเตอร์เวสป้า นำกลับมารีไซเคิลใหม่และกระบวนการก่อสร้าง VESPA PLAYGROUNDS ยังสอดคล้องกับแนวคิดด้านความยั่งยืนของบริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) ที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเยาวชนในอนาคตอีกด้วย

VESPA PLAY OBJECTS สนามเด็กเล่นที่อยากชวนผู้ใหญ่ไปเล่นด้วย

VESPA PLAYGROUNDS ติดตั้งบนพื้นที่ 3 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารไปรษณีย์กลาง, ห้างสรรพสินค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า และอาคารแอกเมน เอกมัย คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นสามสถานที่ในอาร์ตโลเคชั่นของนิทรรศการ Bangkok Design Week 2020 ที่จัดขึ้นตั้งแต่ระหว่างวันนี้ – 9 กุมภาพันธ์

VESPA PLAY OBJECTS สนามเด็กเล่นที่อยากชวนผู้ใหญ่ไปเล่นด้วย

โดยหลังจากจบนิทรรศการนี้แล้ว เวสป้าจะย้าย VESPA PLAYGROUNDS ทั้ง 3 ไปวางที่อื่นๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในเมืองให้ดียิ่งกว่าเดิม พร้อมทั้งเติมเต็มวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้คนในกรุงเทพฯ  

Shares